สินค้าOTOP น้ำพริกหมูหยอง

รหัสขนส่ง : 501055
รหัสผู้ประกอบการ : 501400121
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกหมูหยอง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางพัทธวรรณ ชัยมงคล
กำลังการผลิต/เดือน : 3000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 25.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 65 ม.8 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0850292301


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า