หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP น้ำพริกหนุ่ม

สินค้าOTOP น้ำพริกหนุ่ม

รหัสขนส่ง : 501047
รหัสผู้ประกอบการ : 500500129
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกหนุ่ม
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่
กำลังการผลิต/เดือน : 1500 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 180.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 54 ม.2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081289865


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -