หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP น้ำพริกตาเเดง

สินค้าOTOP น้ำพริกตาเเดง

รหัสขนส่ง : 501072
รหัสผู้ประกอบการ : 502000023
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกตาเเดง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง
กำลังการผลิต/เดือน : 137
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 60.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053477024


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -