สินค้าOTOP น้ำพริกคั่วทรายกุ้ง

รหัสขนส่ง : 501102
รหัสผู้ประกอบการ : 500900226
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกคั่วทรายกุ้ง
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : นางศรีนวล คัมถีระ ( ปานรุ่ง)
กำลังการผลิต/เดือน : 20000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 40.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 313 ม.3 ซอยพระบาท ถนนพระบาท ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9127171


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า