หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP น้ำพริกคั่วทราย

สินค้าOTOP น้ำพริกคั่วทราย

รหัสขนส่ง : 501071
รหัสผู้ประกอบการ : 502000014
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกคั่วทราย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง
กำลังการผลิต/เดือน : 200 ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 100.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 81/1 ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9603282


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -