สินค้าOTOP น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน

รหัสขนส่ง : 501092
รหัสผู้ประกอบการ : 500600012
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทเชียงใหม่ชยาดา จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 900 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 143 ม.13 ซอยปางกว้าง ซ.7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0818848898


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า