หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP น้ำผึ้งดอกลำไย

สินค้าOTOP น้ำผึ้งดอกลำไย

รหัสขนส่ง : 501022
รหัสผู้ประกอบการ : 500100054
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำผึ้งดอกลำไย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวจิรภา ชูตระกูล
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 46 ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-803189


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -