หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP น้ำต้นตั้งโชว์(ทำด้วยไม้)

สินค้าOTOP น้ำต้นตั้งโชว์(ทำด้วยไม้)

รหัสขนส่ง : 504276
รหัสผู้ประกอบการ : 500600040
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำต้นตั้งโชว์(ทำด้วยไม้)
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นายเนียม ผายผัน
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 50/1 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0849487229


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -