สินค้าOTOP น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย

รหัสขนส่ง : 501113
รหัสผู้ประกอบการ : 500900255
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ( ฝาง)
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 27.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 72 ม.12 ถนนพระบารมี ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า