สินค้าOTOP ทองพับ-ทองม้วนเพื่อสุขภาพ

รหัสขนส่ง : 501104
รหัสผู้ประกอบการ : 501200029
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ทองพับ-ทองม้วนเพื่อสุขภาพ
ระดับดาว : 1
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทองพับ-ทองม้วนเพื่อสุขภาพ
กำลังการผลิต/เดือน : 45000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 60.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 384 ม.10 ถนนอ้อมอำเภอ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-311341


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า