หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ตู้แกะสลักไม้ลายมังกร

สินค้าOTOP ตู้แกะสลักไม้ลายมังกร

รหัสขนส่ง : 504125
รหัสผู้ประกอบการ : 501500079
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้แกะสลักไม้ลายมังกร
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านอัญชลีแอนติค
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 4,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 74 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-433084


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -