หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ตั่งไม้ไผ่

สินค้าOTOP ตั่งไม้ไผ่

รหัสขนส่ง : 504102
รหัสผู้ประกอบการ : 501900044
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตั่งไม้ไผ่
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กมลวรรณ ผลมาก
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อตาลี่
ที่อยู่ : 214 ม.13 ซอย5 ถนนสายเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0071069


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -