หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ตะกร้าฝาปิด

สินค้าOTOP ตะกร้าฝาปิด

รหัสขนส่ง : 504262
รหัสผู้ประกอบการ : 502400020
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตะกร้าฝาปิด
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายอนันต์ แก้วสุข
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 53/16 ม.18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4791055


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -