หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ดอกไม้ประดับจากดอกสน

สินค้าOTOP ดอกไม้ประดับจากดอกสน

รหัสขนส่ง : 504190
รหัสผู้ประกอบการ : 502500018
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้ประดับจากดอกสน
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ดอกไม้ประดับจากดอกสน
กำลังการผลิต/เดือน : 30
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 325.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 217 ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1806181


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -