หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ช้าง๙มงคล

สินค้าOTOP ช้าง๙มงคล

รหัสขนส่ง : 504043
รหัสผู้ประกอบการ : 501300085
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ช้าง ๙ มงคล
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มสล่าแกะสลักล้านนา
กำลังการผลิต/เดือน : 4
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 52/2 ม.5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861899678


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -