สินค้าOTOP ช้างมงคล

รหัสขนส่ง : 504214
รหัสผู้ประกอบการ : 501200040
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ช้างมงคล
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางปทุม เบญจมาส
กำลังการผลิต/เดือน : 60
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : เยอรมัน
ที่อยู่ : 198 ม.1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า