หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ช้างจุดยากันยุง(เครื่องปั้นดินเผาหินทราย)

สินค้าOTOP ช้างจุดยากันยุง(เครื่องปั้นดินเผาหินทราย)

รหัสขนส่ง : 504182
รหัสผู้ประกอบการ : 501500045
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ช้างจุดยากันยุง (เครื่องปั้นดินเผาหินทราย)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายกริช ปัญญา
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 650.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สิงคโปร์
ที่อยู่ : 191/1 ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0801222442


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -