หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ชุดเงินขันแท้

สินค้าOTOP ชุดเงินขันแท้

รหัสขนส่ง : 504046
รหัสผู้ประกอบการ : 500100202
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุดเงินขันแท้
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 33,150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
ที่อยู่ : 35 ซอย3 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-203756-7


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -