สินค้าOTOP ชุดสตรีสำเร็จรูป

รหัสขนส่ง : 503196
รหัสผู้ประกอบการ : 501000045
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุดสตรี สำเร็จรูป
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มตัดเย็บผ้าไทยบ้านสันมะนาว
กำลังการผลิต/เดือน : 560
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,600.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : กัมพูชา
ที่อยู่ : 84 ม.2 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0895545422


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า