สินค้าOTOP ชาเจียวกู่หลาน

รหัสขนส่ง : 502020
รหัสผู้ประกอบการ : 501400092
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเจียวกู่หลาน
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางนิสานารถ สิทธิกุล
กำลังการผลิต/เดือน : 200 ห่อ/เดือน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 170.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 85/86 ม.7 ซอยมรกต ถนนแม่โจ้-สายใหม่ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6090632


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า