สินค้าOTOP งาดำครีม

รหัสขนส่ง : 501060
รหัสผู้ประกอบการ : 500500109
ชื่อผลิตภัณฑ์ : งาดำครีม
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : เจเอ็มธัญพืช
กำลังการผลิต/เดือน : 2000 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 65.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 168 ม.5 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0895542110


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า