หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP คุกกี้งาดำ

สินค้าOTOP คุกกี้งาดำ

รหัสขนส่ง : 501006
รหัสผู้ประกอบการ : 500100026
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คุกกี้งาดำ
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : บ้านขนมคุณป้า
กำลังการผลิต/เดือน : 300-500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 60.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 148/36 ม.6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0359870


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -