หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP ข้าวกล้องหอมนิล

สินค้าOTOP ข้าวกล้องหอมนิล

รหัสขนส่ง : 501111
รหัสผู้ประกอบการ : 500600024
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องหอมนิล
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านช่อแล ม.1
กำลังการผลิต/เดือน : 450 ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 108 ม.1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7696729


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -