หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP ขันโตกศรีสุวรรณ

สินค้าOTOP ขันโตกศรีสุวรรณ

รหัสขนส่ง : 504150
รหัสผู้ประกอบการ : 501500024
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขันโตกศรีสุวรรณ
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นาง วรรณเพ็ญ โปธา
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : v.p.cu
ที่อยู่ : 115 ม.2 ซอย5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4124796


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -