หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ขนมดอกจอก

สินค้าOTOP ขนมดอกจอก

รหัสขนส่ง : 501096
รหัสผู้ประกอบการ : 500600028
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมดอกจอก
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวปี 49
กำลังการผลิต/เดือน : 3600 ถุง
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 10.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 201 ม.7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1894881


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -