หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP กาละแมทิพย์เสวยรวมรสถั่วงา

สินค้าOTOP กาละแมทิพย์เสวยรวมรสถั่วงา

รหัสขนส่ง : 501023
รหัสผู้ประกอบการ : 501300163
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาละแมทิพย์เสวยรวมรสถั่วงา
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กาละแมทิพย์เสวย
กำลังการผลิต/เดือน : 5500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : ึ74/2 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8824109


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -