สินค้าOTOP กล่องกระดาษเช็ดหน้าเอนกประสงค์ปีกแมลง

รหัสขนส่ง : 504253
รหัสผู้ประกอบการ : 501200030
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล่องกระดาษเช็ดหน้าเอนกประสงค์ปีกแมลง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสาบ้านไร
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 86/2 ม.5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053311530


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า