สินค้าOTOP กลองเครื่องประดับลงลักปิดทองเต็มลายดอกไม้

รหัสขนส่ง : 504099
รหัสผู้ประกอบการ : 500100160
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลองเครื่องประดับลงลักปิดทองเต็มลายดอกไม้
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : ประเทืองเครื่องเขิน
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,800.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 101 ถนนนันทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053272186 และ 0850315883


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า