สินค้าOTOP กระเป๋าใสเอกสาร(จัดสานไม้ไผ่)

รหัสขนส่ง : 504213
รหัสผู้ประกอบการ : 500400027
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าใสเอกสาร (จัดสานไม้ไผ่)
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มจักสานไม้ไผ่
กำลังการผลิต/เดือน : 600
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 300.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : 32 ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0871867131


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า