สินค้าOTOP กระเป๋าหิ้วหนังcco

รหัสขนส่ง : 503089
รหัสผู้ประกอบการ : 500100012
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าหิ้วหนัง cco
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : สมปอง สุภิสิงห์
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 128/3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-304782-3


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า