สินค้าOTOP กระเป๋าผ้า

รหัสขนส่ง : 503037
รหัสผู้ประกอบการ : 501300067
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อย
กำลังการผลิต/เดือน : 300
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 990.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 41/2 ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8543986


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า