สินค้าOTOP กระเป๋าผ้า

รหัสขนส่ง : 503247
รหัสผู้ประกอบการ : 501100025
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มถักทอล้านนา
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 850.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 229 ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9987675


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า