หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP กระเป๋าจีบกระทง

สินค้าOTOP กระเป๋าจีบกระทง

รหัสขนส่ง : 503161
รหัสผู้ประกอบการ : 502300030
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าจีบกระทง
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มหัตถกรรมแปรรูปผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 250.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อเมริกา
ที่อยู่ : 38 ม.8 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5571305


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -