หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP กระเป้าผ้า

สินค้าOTOP กระเป้าผ้า

รหัสขนส่ง : 503116
รหัสผู้ประกอบการ : 500500025
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป้าผ้า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : รักษดาผ้าประดิษฐ์
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 115/107 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819607477


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -