หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP กระเทียมโทนดอง3รส

สินค้าOTOP กระเทียมโทนดอง3รส

รหัสขนส่ง : 501079
รหัสผู้ประกอบการ : 500700035
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเทียมโทนดอง 3 รส
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรผลไม้
กำลังการผลิต/เดือน : 773 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 75.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 87/1 ม.7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-297424


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -