หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP กระมุงดินปั้น

สินค้าOTOP กระมุงดินปั้น

รหัสขนส่ง : 504184
รหัสผู้ประกอบการ : 501500123
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระมุงดินปั้น
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าลาน
กำลังการผลิต/เดือน : 20
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 109/2 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9123514


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -