สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว397 หมู่7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0532 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เชียงดาว 053-455175
2 11121 เชียงดาว,รพช. เชียงดาว 053-477011-2
3 5841 เมืองนะ บ้านนาหวาย หมู่ที่ 03,สอ. เชียงดาว 053-315652
4 5842 เมืองนะ บ้านอรุโนทัย หมู่ที่ 10,สอ. เชียงดาว 053-455095
5 5843 เมืองงาย บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 02,สอ. เชียงดาว 053-375381
6 5844 แม่นะ บ้านแม่นะ หมู่ที่ 02,สอ. เชียงดาว 053-388512
7 5845 แม่นะ บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 07,สอ. เชียงดาว ไม่มี
8 5846 เมืองคอง บ้านใหม่ หมู่ที่ 01,สอ. เชียงดาว ไม่มี
9 5847 ปิงโค้ง บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 04,สอ. เชียงดาว 053-315654
10 5848 ปิงโค้ง บ้านไตรสภาวะคาม หมู่ที่ 05,สอ. เชียงดาว 053-315646
11 5849 ทุ่งข้าวพวง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 03,สอ. เชียงดาว 053-315650
12 10280 บ้านแกน้อย 02 ต.เมืองนะ,สสช. เชียงดาว 053-315644
13 14163 ปิงโค้ง บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 02,สอ.ต เชียงดาว ไม่มี

 

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า