หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

สถานบริการ
 อำเภอ  เบอร์โทรศัพท์
1 0531 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม แม่แจ่ม 053-485100
2 11120 แม่แจ่ม,รพช. แม่แจ่ม 053-485073
3 23736 วัดจันทร์,รพช. แม่แจ่ม 053-317462
4 5831 ท่าผา บ้านป่าแดด หมู่ที่ 04,สอ. แม่แจ่ม 053-828481
5 5832 บ้านทับ บ้านสองธาร หมู่ที่ 01,สอ. แม่แจ่ม 053-268719
6 5833 แม่ศึก บ้านปางอุ๋ง  หมู่ที่ 01,สอ. แม่แจ่ม 053-315730
7 5834 แม่ศึก บ้านกองกาน หมู่ที่ 07,สอ. แม่แจ่ม ไม่มี
8 5835 แม่นาจร บ้านแม่ซา หมู่ที่ 02,สอ. แม่แจ่ม 053-315726-7
9 5836 แม่นาจร บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 05,สอ. แม่แจ่ม 053-035267
10 5837 บ้านจันทร์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 03,สอ. แม่แจ่ม 053-315055
11 5838 ปางหินฝน บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 09,สอ. แม่แจ่ม ไม่มี
12 5839 ปางหินฝน บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10,สอ. แม่แจ่ม 053-315734
13 5840 กองแขก บ้านกองแขก หมู่ที่ 07,สอ. แม่แจ่ม 053-268603
14 10266 บ้านแม่แฮเหนือ 03 ต.แม่นาจร,สสช. แม่แจ่ม 053-315706-7
15 13987 กองแขก บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 04,สอ. แม่แจ่ม 053-315718
16 13988 แม่แดด บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 04,สอ. แม่แจ่ม 053-315691-2
17 13989 แจ่มหลวง บ้านแม่ละอูป หมู่ที่ 03,สอ. แม่แจ่ม 053-315678
18 22380 แม่ศึก บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5,สอ. แม่แจ่ม 053-315728

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -