หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 199 หมู่4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0538 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย แม่อาย 053-459508
2 11126 แม่อาย,รพช. แม่อาย 053-459036-7
3 5912 แม่อาย บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 04,สอ. แม่อาย 053-459253
4 5913 แม่สาว บ้านห้วยป่าซาง หมู่ที่ 04,สอ. แม่อาย 053-459254
5 5914 แม่สาว บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 06,สอ. แม่อาย 053-452843
6 5915 สันต้นหมื้อ บ้านสันป๋อ หมู่ที่ 08,สอ. แม่อาย 053-377310
7 5916 แม่นาวาง บ้านคายหลวง หมู่ที่ 01,สอ. แม่อาย 053-473324
8 5917 แม่นาวาง บ้านแม่เมืองน้อย หมู่ที่ 07,สอ. แม่อาย 053-315634
9 5918 ท่าตอน บ้านท่าตอน หมู่ที่ 03,สอ. แม่อาย 053-459251
10 5919 ท่าตอน บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 07,สอ. แม่อาย 053-315618
11 5920 บ้านหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ 01,สอ. แม่อาย 053-293700
12 5921 บ้านหลวง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 07,สอ. แม่อาย 053-315630

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -