หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0543 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง หางดง 053-441813
2 11131 หางดง,รพช. หางดง 053-442112-3, 441693
3 5978 หนองแก๋ว บ้านสันทราย หมู่ที่ 07,สอ. หางดง 053-433735
4 5979 หารแก้ว บ้านขันแก้ว หมู่ที่ 02,สอ. หางดง 053-832677
5 5980 หนองตอง บ้านบวกครก หมู่ที่ 02,สอ. หางดง 053-464251
6 5981 ขุนคง บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 01,สอ. หางดง 053-433181
7 5982 สบแม่ข่า บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 02,สอ. หางดง 053-368196
8 5983 บ้านแหวน บ้านไร่ หมู่ที่ 01,สอ. หางดง 053-431799
9 5984 บ้านแหวน บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 08,สอ. หางดง 053-433776
10 5985 สันผักหวาน บ้านป่าตาล หมู่ที่ 04,สอ. หางดง 053-441995
11 5986 หนองควาย บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 04,สอ. หางดง 053-430758
12 5987 บ้านปง บ้านปง หมู่ที่ 02,สอ. หางดง 053-365313
13 5988 บ้านปง บ้านแม่ฮะ หมู่ที่ 05,สอ. หางดง 053-365089
14 5989 น้ำแพร่ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 04,สอ. หางดง 053-426832
15 13992 หนองตอง บ้านหนองไคร้ หมู่ที่ 09,สอ. หางดง 053-464276

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -