สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0537 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ฝาง 053-451233
2 11125 ฝาง,รพช. ฝาง 053-451444, 053-451144
3 5898 เวียง บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 06,สอ. ฝาง 053-451579
4 5899 ม่อนปิ่น บ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ 03,สอ. ฝาง 053-452010
5 5900 ม่อนปิ่น บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10,สอ. ฝาง 053-939470
6 5901 แม่งอน บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 02,สอ. ฝาง 053-884461
7 5902 แม่งอน บ้านยาง หมู่ที่ 07,สอ. ฝาง 089-9977529
8 5903 แม่สูน บ้านแม่สูน หมู่ที่ 01,สอ. ฝาง 053-884474
9 5904 แม่สูน บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 04,สอ. ฝาง 053-346328
10 5905 แม่สูน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 07,สอ. ฝาง 053-883345
11 5906 สันทราย บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 04,สอ. ฝาง 053-882113
12 5907 สันทราย บ้านสองแคว หมู่ที่ 07,สอ. ฝาง 053-883700
13 5908 แม่คะ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 05,สอ. ฝาง 053-969382
14 5909 แม่คะ บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ 10,สอ. ฝาง 053-883088
15 5910 แม่ข่า บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 05,สอ. ฝาง 053-884487
16 5911 โป่งน้ำร้อน บ้านท่าหัด หมู่ที่ 04,สอ. ฝาง 053-886302
17 10299 .แม่งอน  บ้านอ่างขาง ทมู่ที่ 05 ,สอ. ฝาง 053-450052

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า