หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด หมู่3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0533 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด 053-495502
2 11122 ดอยสะเก็ด,รพช. ดอยสะเก็ด 053-495166
3 5850 สันปูเลย บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 05,สอ. ดอยสะเก็ด 053-868025
4 5851 ลวงเหนือ บ้านทุ่งมะหนิ้ว หมู่ที่ 02,สอ. ดอยสะเก็ด 053-496016
5 5852 ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 02,สอ. ดอยสะเก็ด 053-866339
6 5853 สง่าบ้าน บ้านท่า หมู่ที่ 02,สอ. ดอยสะเก็ด 053-291105
7 5854 ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 01,สอ. ดอยสะเก็ด 053-868130
8 5855 ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 05,สอ. ดอยสะเก็ด 053-939754
9 5856 สำราญราษฎร์ บ้านพันหลัง หมู่ที่ 04,สอ. ดอยสะเก็ด 053-887297
10 5857 แม่คือ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 03,สอ. ดอยสะเก็ด 053-386159
11 5858 ตลาดใหญ่ บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 02,สอ. ดอยสะเก็ด 053-840884
12 5859 แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย หมู่ที่ 03,สอ. ดอยสะเก็ด 053-840181
13 5860 แม่โป่ง บ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 04,สอ. ดอยสะเก็ด 053-840381
14 5861 ป่าเมี่ยง บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 02,สอ. ดอยสะเก็ด 053-317453
15 5862 ป่าเมี่ยง บ้านโป่งดิน (โป่งกุ่ม) หมู่ที่ 04,สอ. ดอยสะเก็ด 053-389044
16 5863 เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมู่ที่ 07,สอ. ดอยสะเก็ด 053-315077

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -