หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0540 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง สันป่าตอง 053-311362
2 11128 สันป่าตอง,รพช. สันป่าตอง 053-311404, 311711, 311742
3 5937 ยุหว่า บ้านกิ๋วแลหลวง หมู่ที่ 04,สอ. สันป่าตอง 053-823647
4 5938 สันกลาง บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 05,สอ. สันป่าตอง 053-836027
5 5939 ท่าวังพร้าว บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 04,สอ. สันป่าตอง 053-829297
6 5940 มะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 02,สอ. สันป่าตอง 053-824683
7 5941 แม่ก๊า บ้านโรงวัว หมู่ที่ 02,สอ. สันป่าตอง 053-829307
8 5942 แม่ก๊า บ้านทรายมูล หมู่ที่ 06,สอ. สันป่าตอง 053-837165
9 5943 บ้านแม บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 03,สอ. สันป่าตอง 053-835513
10 5944 บ้านแม บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10,สอ. สันป่าตอง 053-835185
11 5945 บ้านแม บ้านเปียง หมู่ที่ 13,สอ. สันป่าตอง 053-835517
12 5946 บ้านกลาง บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 03,สอ. สันป่าตอง 053-481211
13 5947 ทุ่งสะโตก บ้านดงก๋ำ หมู่ที่ 07,สอ. สันป่าตอง 053-834409
14 5948 ทุ่งสะโตก บ้านหัวริน หมู่ที่ 11,สอ. สันป่าตอง 053-830382
15 5949 ทุ่งต้อม บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 06,สอ. สันป่าตอง 053-312196
16 5950 น้ำบ่อหลวง บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 02,สอ. สันป่าตอง 053-836022
17 5951 น้ำบ่อหลวง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 05,สอ. สันป่าตอง 053-835235
18 5952 มะขุนหวาน บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 05,สอ. สันป่าตอง 053-837351
19 13991 ทุ่งต้อม บ้านสบหาร หมู่ที่ 03,สอ. สันป่าตอง 053-823389
20 22177 บ้านกลาง  บ้านสันห่าว หมู่ที่ 07,สอ. สันป่าตอง 053-481206

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -