หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง 170 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0541 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง สันกำแพง 053-332026
2 11129 สันกำแพง,รพช. สันกำแพง 053-446635-7
3 5953 สันกำแพง บ้านตลาด หมู่ที่ 07,สอ. สันกำแพง 053-332627, 332323
4 5954 ทรายมูล บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 02,สอ. สันกำแพง 053-331362
5 5955 ร้องวัวแดง บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 03,สอ. สันกำแพง 053-332952
6 5956 บวกค้าง บ้านป่าตาล หมู่ที่ 04,สอ. สันกำแพง 053-446870, 446713
7 5957 บวกค้าง บ้านกอสะเรียม หมู่ที่ 08,สอ. สันกำแพง 053-446507
8 5958 แช่ช้าง บ้านดอยยาว หมู่ที่ 01,สอ. สันกำแพง 053-880792
9 5959 ออนใต้ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 06,สอ. สันกำแพง 053-880850
10 5960 แม่ปูคา บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 03,สอ. สันกำแพง 053-965371-2
11 5961 ห้วยทราย บ้านล้านตอง หมู่ที่ 03,สอ. สันกำแพง 053-881329
12 5962 ต้นเปา บ้านต้นเปา หมู่ที่ 01,สอ. สันกำแพง 053-338520, 339225
13 5963 สันกลาง บ้านมอญ หมู่ที่ 02,สอ. สันกำแพง 053-338334, 339221

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -