หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว ถ.รอบเวียงตะวันตก หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0539 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว พร้าว 053-475292
2 11127 พร้าว,รพช. พร้าว 053-475271, 475293, 474785
3 5922 ทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 01,สอ. พร้าว 053-889324
4 5923 ป่าตุ้ม บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 02,สอ. พร้าว 053-889285
5 5924 ป่าไหน่ บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 01,สอ. พร้าว 053-474602
6 5925 สันทราย บ้านหนองปิด หมู่ที่ 02,สอ. พร้าว 053-123245
7 5926 สันทราย บ้านขามสุ่มป่า หมู่ที่ 06,สอ. พร้าว 053-123001, 123281
8 5927 บ้านโป่ง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 06,สอ. พร้าว 053-474131
9 5928 น้ำแพร่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 02,สอ. พร้าว 053-474323, 475603
10 5929 เขื่อนผาก บ้านแพะ หมู่ที่ 01,สอ. พร้าว ยังไม่มี
11 5930 เขื่อนผาก บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 06,สอ. พร้าว 053-889321, 475604
12 5931 แม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 04,สอ. พร้าว 053-261697
13 5932 แม่แวน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10,สอ. พร้าว 053-261694
14 5933 แม่ปั๋ง บ้านแม่ปั๋ง หมู่ที่ 05,สอ. พร้าว 053-257327, 257369
15 5934 แม่ปั๋ง บ้านผาแดง หมู่ที่ 12,สอ. พร้าว ยังไม่มี
16 5935 โหล่งขอด บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 03,สอ. พร้าว 053-348205
17 5936 โหล่งขอด บ้านหลวง หมู่ที่ 06,สอ. พร้าว 053-348220
18 21566 แม่แวน สามลี่ หมู่ที่ 11 , สอ. พร้าว ยังไม่มี

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -