หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ รหัส สถานบริการ อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 0545 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย อมก๋อย 053-467052
2 11134 อมก๋อย,รพช.   อมก๋อย 053-467068, 467111, 467112
3 6007 ยางเปียง บ้านยางเปียง หมู่ที่ 02,สอ. อมก๋อย 053-317431
4 6008 ยางเปียง บ้านสบลาน หมู่ที่ 10,สอ. อมก๋อย 053-317429
5 6009 แม่ตื่น บ้านใหม่ หมู่ที่ 02,สอ. อมก๋อย 053-317434
6 6010 ม่อนจอง บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 02,สอ. อมก๋อย 053-317436
7 6011 ม่อนจอง บ้านมูเซอร์ หมู่ที่ 05,สอ. อมก๋อย 053-317433
8 6012 สบโขง บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 03,สอ. อมก๋อย 053-317428
9 6013 นาเกียน บ้านนาเกียน หมู่ที่ 03,สอ. อมก๋อย 053-317427
10 10320 บ้านแม่ลานหลวง 03 ต.ยางเปียง,สสช. อมก๋อย 053-317430
11 13993 อมก๋อย บ้านตุงลอย หมู่ที่ 04,สอ. อมก๋อย 053-317432
12 15097 แม่ตื่น ซิแบร์ หมู่ที่ 07 , สอ. อมก๋อย 053-317437
13 21714 แม่ตื่น บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11 ,สอ. อมก๋อย 053-317435
14 21317 นาเกียน บ้านอูตูม หมู่ที่ 06 ,สอ. อมก๋อย 053-317426

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -