หน้าแรกโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เบอร์โทรศัพท์ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-213105

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบอร์เมืองเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-213105
ช้างเผือก บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-210783
ตำบลสุเทพ  สุเทพ หมู่ที่ 05,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-329029
แม่เหียะ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 04,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-276184
ป่าแดด บ้านวังสิงห์ดำ หมู่ที่ 06,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-368269
หนองหอย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 02,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-277739
ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 02,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-115629
หนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 03,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-126050
ฟ้าฮ่าม บ้านขะจาว หมู่ที่ 03,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-248992
สันผีเสื้อ บ้านป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 01,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-379171
สันผีเสื้อ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 07,สอ. เบอร์โทรศัพท์ 053-262759

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -