Home โรงพยาบาล ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ

4243

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 182 ถ.แม่ริม  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่, 50180‎ เบอร์โทร 053 299 393

สถานที่ให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติด

สถานฟื้นฟูผู้ติดเหล้าและยาเสพติดในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานฟื้นฟูที่ดีที่สุด

หากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถติดต่อขอรับการบำบัดรักษาได้จากสถานที่ดังต่อไปนี้

ศูนย์บำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่ (เอกชน) โทร: 02 171 2511

สถาบันธัญญารักษ์     โทร 02-531-0080-8 สายด่วน 531-7777, 531-9943-

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดบ้านพิชิตใจ     โทร 02-329-1353 , 329-1566

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     โทร 053-297-976-7

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น     โทร 043-245-3666

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ จ.สงขลา     โทร 074-467-453 , 467-468

และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน