12 เส้นทางปั่นจักรยาน

bicycle-route-chiangmai

ท็อปเชียงใหม่ ขอเสนอ 12 เส้นทางปั่นจักรยาน  ขอเกริ่นก่อนว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์ชวนคนปั่นจักรยานกับกิจรรม  Car Free Day 2013 เป็นการรวมผลักดันให้คนไทยห้นมาใช้จักรยาน เป็นยานพาหนะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังประหยัดพลังงาน  เพื่อโลกที่การันตีไม่ได้ว่าวันหนึ่งพลังงานอาจมีไม่เพียงพอสำหรับโลกใบนี้ก็เป็นได้

แม้เทคโนโลยีจะล้ำไปแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มทีให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มคนผู้รักในการปั่นจักรยานหรืออาจเป็นบุคคลเพียงหนึ่งคนที่รักเละพร้อมจะทำในสิ่งที่ตัวเองมองว่าเหมาะสม  บางคนปั่นจักรยานออกไปทำงานด้วยชุดรัดรูปฟิตเปรี๊ยะ พอไปถึงที่ทำงานก็เปลี่ยนเป็นชุดทำงานเสื้อ  เสื้อเชิ๊ต ผูกไท กางเกงสแล็ก  เพื่อนที่ทำำงานอาจมองบ้าง  แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนอกจากจะ เป็นการลดมลพิษทางอากาศ  พร้อมไปกับการออกกำลังกายแล้ว  ยังประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเติมน้ำมันอีกด้วย

เส้นทางยอดนิยมของนักปั่นจักรยานสำหรับชาวเชียงใหม่ คือ เส้นทางดอยสุเทพ โดยช่วงเย็นของทุกๆ วัน บริเวณจุดชมวิวกลางดอยสุเทพ  จะเป็นจุดนัดพ สนุกสนาน  ผมได้รวบรวมเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทาง  แนะนำสำหรับนักปั่นแต่ละเสันทางนั้นผู้ปั่นจะไม่หนื่อยฟรี  เพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของเชียงใหม่  ด้วยข้อมูลสนับสนุนจากเครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่  ชมรมนี้มีโปรแกรมนัดกันออกปั่นทุกๆ วันอาทิตย์  เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชมรมรักการปั่นได้ที่เว็บไซต์ www.cmcycling.orgพร้อมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมา ณ ที่นี้ด้วย

เส้นทางที่ 1
หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง ระยะทางไปกลับ 36 กิโลเมตร 

เส้นทางถนนเชียงใหม่ – หางดง  แวะกาดฝรั่ง  หรือเลยไปจนถึงปั๊มน้ำ ปตท. เลี้ยวซ้ายผ่านวัดช่างคำหลวง บ้านช่างคำน้อย จนบรรจบถนนหางดง – สารภี เยื้องกันเป็นถนนผ่านบ้านถวาย  มีร้านค้าต่างๆ มากมาย  และมาถึงด้านหลังของหัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง  ซึ่งก็มีร้านค้าหัตถกรรมต่างๆ  ทั้งสองฝั่งคลอง

 

เส้นทางที่ 2
ริมปิง – ฟ้าฮ่าม – สันทราย ระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตร

ชมทัศนนียภาพวิถีชีวิตบ้านเรือนต่างๆ ของริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่  ตั้งแต่ชุมชน ฟ้าฮ่าม – สันผีเสื้อ – ดงป่าข่อย และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าไผ่ไปออกยังหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อออกไปทางด้านหลัง  ตรงไปข้ามคลองชลประทาน  แล้วเลี้ยวขวาไปยังบ้านโปง ผ่านโรงเรียนบ้านโป่ง ตรงไปจนถึงทางสามแยกให้ใช้ถนนด้านขวาเพื่อไปยังคณะเกษตรแม่โจ้ที่มีแปลงทดลองพืชพันธ์ุต่างๆ เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่

 

เส้นทางที่ 3
น้ำพุร้อนสันกำแพง – แม่ออน ระยะทางไปกลับ 70 กิโลเมตร

เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมผ่านที่ทำการอำเภอสันกำแพง – บ้านร้องวัวแดง และสี่แยกสหกรณ์  เลี้ยวซ้ายไปยังเส้นทางน้ำพุร้อน  ผ่านโรงเรียนเทคนิคสันกำแพง – ถ้ำเมืองออน และสามแยกตลาด  ให้เลี้ยวซ้ายไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพง

 

เส้นทางที่ 4
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะทางไปกลับ 30 กิโลเมตร

ใช้เส้นทางผ่านวัดอุโมงค์  วัดร่ำเปิง  บ้านโปง  และเลี้ยวขวาที่บ้านสันลมจอย  ผ่านป่าช้าแล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตร แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากประตูใช้ทางตรงไปตลอดไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขวา  จนถึงถนนไปบ้านแม่เหียะใน  กิโลเมตรศูนย์  ให้ตรงไปผ่านดอยคำ  จนถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจะถึงทางแยกขวามือขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ  ระดับความสูง 545 เมตรจากระดับน้ำทะเล  จุดชมวิวบนวัดพระธาตุดอยคำมองเห็นทั้งสวนราชพฤกษ์ ทำให้หายเหนื่อย  หากไม่เลี้ยวขวาขึ้นดอยคำตรงไปก็จะไปพบวงเวียนช้างและทางเข้าสวนราชพฤกษ์ต่อไป

 

เส้นทางที่ 5
อุทยานหลวงชาติออบขาน ระยะทางไปกลับ 70 กิโลเมตร

เส้นทางใช้ถนนทางไปวัดอุโมงค์และวัดร่ำเปิง  ผ่านบ้านปง  เลี้ยวขวาบ้านสันลมจอย  แล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตรงไปตลอดทั้งถนนลาดยางและไม่ลาดยาง ตรงไปยังบ้านแม่เหียะใน ผ่านด่านป่าไม้ ถึงแยกซ้ายมือผ่านวัดพระธาตุดอยคำ  สวนราชพฤกษ์  ไนท์ซาฟารี บ้านฟ่อน  ออกถนนสายสะเมิง  ข้างปั๊มน้ำมัน  เยื้องปั๊ม ที่ทางเลี้ยวซ้ายผ่านไปบ้านแพะ  ทางเข้าวัดพระธาตุดอยถ้ำ  ตรงตามเส้นทางจะผ่านบ่อดินลูกรังซึ่งผ่านการขุดมานาน  จนคล้ายแกรนต์แคนยอนของเมืองไทย  ถึงสี่แยกบ้านน้ำแพร่ เลี้ยวขวา ผ่านบ้านปางถ่าน  บ้านห้วยดินดำ ศูนย์ฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยทางจิต  ตรงไปเรื่อยๆ จะถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติออบขาน  ถนนลาดยางจนถึงใกล้ตัวที่ทำการอุทยานฯ ที่นี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ.<

 

เส้นทางที่ 6
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ ระยะทางไปกลับ 75 กิโลเมตร

ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เลี้ยวขวาเข้า ดอยสะเก็ด ผ่านที่ทำการอำเภอดอยสะเก็ดไป  แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่ายาง บ้านป่าไม้แดง ข้ามคลองชลประทานบ้านห้วยบอน  บ้านป่าไผ่เเล้วเลี้ยวซ้ายตรงไป  ข้ามคลองชลประทาน  ผ่านสวนสาธารณะ  ถึงสามแยกตรงไปผ่านทางเข้าวัดดอยจอมแจ้ง  บ้านตลาดขึ้เหล็ก  จนถึงทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีป้อมยามไม้กั้นขวางไว้  ตรงเข้าเป็นศูนย์ฯ ตามเส้นทางที่มีป้ายบอกตลอดทาง<

 

เส้นทางที่ 7
น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด ระยะทางไปกลับ 80 กิโลเมตร

เส้นทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และดอยสะเก็ด-เชียงราย ผ่านทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้  ที่บ้านโป่งดินดำ  เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดโป่งน้ำร้อน จะถึงป้ายแสดงน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด  ซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร  ก็จะถึงน้ำพุร้อนสันกำแพง  และที่นี่มีอุตสาหกรรมต้มหน่อไม้ช่วงที่มีหน่อไม้ออก

 

เส้นทางที่ 8
น้ำตกตาดหลวง ระยะทางไปกลับ 80 กิโลเมตร

เส้นทางถนนโชตนา  ผ่านอำเภอแม่ริมแยกสะเมิง  ที่บ้านเหมืองผ่ามีทางแยกซ้ายมือ ไปบ้านหนองปลามัน บ้านห้วยทราย บ้านสลวงนอก จนถึงวัดกาดฮาว เลี้ยวซ้ายทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย ช่วงลงเขาลูกแรกจะข้ามสะพานปูน ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง  ผ่านสวนของชาวบ้านตามเส้นทาง ให้ปั่นจักรยานตรงไปยังเส้นทางเล็กเพื่อเข้าถึงน้ำตกตาดหลวงในที่สุด

 

เส้นทางที่ 9
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ระยะทางไปกลับ 25 กิโลเมตร

เส้นทางถนนเลียบคันคลองชลประทาน สี่แยกโรงแรมภูคำ  จากถนนห้วยแก้วเลี้ยวขวามือไปยังสนามกีฬา 700 ปี และด้านหลังสนามกีฬา 700 ปี ผ่านอ่างเก็บน้ำชลประทานเชียงใหม่  มีเส้นทางในธรรมชาติสำหรับผู้ที่รัก  การผจญภัยออกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าได้ ไปทางปกติผ่านสนามกีฬาไป  ผ่านวิทยาลัยพยาบาลและปฏิรูปที่ดิน  มีสะพานข้ามคลองชลประทานซ้ายมือตรงไปตามทาง   โค้งขวาตรงไปจะถึงด่านเก็บงินค่าบำรุงสถานที่ ท่านละ 10 บาท อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่ามีถนนรอบอ่างเก็บน้ำ และมีเส้นทางขึ้นบ้านม้งดอยปุยด้วย

 

เส้นทางที่ 10
สวนพฤกษาศาสต์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระยะทางไปกลับ 65 กิโลเมตร

ใช้เส้นทางถนนโชตนาไปอำเภอแม่ริม  ผ่านกองพันสัตว์ต่าง  และกองพันรบพิเศษ  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคันคลองชลประทานที่รบพิเศษนี้  ถนนนี้จะผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตรงไปก่อนถึงวัดป่าดาราภิรมย์ จะมีสะพานข้ามคลองชลประทานช้ายมือ  จะผ่านหมู่บ้านต่างๆ  และไปบรรจบถนนสายสะเมิงก่อนทางเข้าน้ำตกแม่สา   เลี้ยวซ้ายตามถนนสายสะเมิงทางขึ้นเขาสูงพอประมาณ  เลยบ้านโป่งแยง นิดหน่อยก็จะถึงสวนพฤกษาศาสตร์ มีค่าผ่านประตูชมสวนชาวไทยท่านละ 30 บาท

 

เส้นทางที่ 11
ต้นยาง ถนนสารภี ระยะทางไปกลับ 30 กิโลเมตร

เส้นทางถนนเชียงใหม-ลำพูนสายเก่า ซึ่งมีต้นยางนาในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่บ้านเด่น สนามกอล์ฟยิมคาน่า และไฟฟ้าบ้านเด่น  ปั่นเรื่อยไปจนถึงบ้านปากกอง อำภอสารภี และเขตติดต่อ กับบ้านอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

 

เส้นทางที่ 12
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ระยะทางไปกลับ 81 กิโลเมตร

เส้นทางใช้ถนนเชียงใหม่-หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง (ทางหลวงหมายเลข 108) ที่บ้านทุ่งเสื้ยว สันป่าตองเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงเวียงท่ากานชมโบราณสถานได้ ถ้าไม่เข้าเวียงท่ากานตรงไปจนถึงบ้านต้นแหนหลวง  ข้ามสะพานแม่น้ำข้ามไป 200 เมตร  จะมีทางแยกขวามือเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ได้  แล้วกลับรถ  จากปากทางเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศอยู่ซ้ายมือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน