12 เส้นทางปั่นจักรยาน

bicycle-route-chiangmai

ท็อปเชียงใหม่ขอเสนอ 12 เส้นทางปั่นจักรยาน  ขอเกริ่นก่อนว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์ชวนคนปั่นจักรยานกับกิจรรม  Car Free Day 2013 เป็นการรวมผลักดันให้คนไทยห้นมาใช้จักรยาน เป็นยานพาหนะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังประหยัดพลังงาน  เพื่อโลกที่การันตีไม่ได้ว่าวันหนึ่งพลังงานอาจมีไม่เพียงพอสำหรับโลกใบนี้ก็เป็นได้

แม้เทคโนโลยีจะล้ำไปแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มทีให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มคนผู้รักในการปั่นจักรยานหรืออาจเป็นบุคคลเพียงหนึ่งคนที่รักเละพร้อมจะทำในสิ่งที่ตัวเองมองว่าเหมาะสม  บางคนปั่นจักรยานออกไปทำงานด้วยชุดรัดรูปฟิตเปรี๊ยะ พอไปถึงที่ทำงานก็เปลี่ยนเป็นชุดทำงานเสื้อ  เสื้อเชิ๊ต ผูกไท กางเกงสแล็ก  เพื่อนที่ทำำงานอาจมองบ้าง  แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนอกจากจะ เป็นการลดมลพิษทางอากาศ  พร้อมไปกับการออกกำลังกายแล้ว  ยังประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเติมน้ำมันอีกด้วย

เส้นทางยอดนิยมของนักปั่นจักรยานสำหรับชาวเชียงใหม่ คือ เส้นทางดอยสุเทพ โดยช่วงเย็นของทุกๆ วัน บริเวณจุดชมวิวกลางดอยสุเทพ  จะเป็นจุดนัดพ สนุกสนาน  ผมได้รวบรวมเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทาง  แนะนำสำหรับนักปั่นแต่ละเสันทางนั้นผู้ปั่นจะไม่หนื่อยฟรี  เพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของเชียงใหม่  ด้วยข้อมูลสนับสนุนจากเครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่  ชมรมนี้มีโปรแกรมนัดกันออกปั่นทุกๆ วันอาทิตย์  เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชมรมรักการปั่นได้ที่เว็บไซต์ www.cmcycling.org พร้อมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมา ณ ที่นี้ด้วย

เส้นทางที่ 1
หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง 

เส้นทางถนนเชียงใหม่ – หางดง  แวะกาดฝรั่ง  หรือเลยไปจนถึงปั๊มน้ำ ปตท. เลี้ยวซ้ายผ่านวัดช่างคำหลวง บ้านช่างคำน้อย จนบรรจบถนนหางดง – สารภี เยื้องกันเป็นถนนผ่านบ้านถวาย  มีร้านค้าต่างๆ มากมาย  และมาถึงด้านหลังของหัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง  ซึ่งก็มีร้านค้าหัตถกรรมต่างๆ  ทั้งสองฝั่งคลอง

ระยะทางไปกลับ 36 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2
ริมปิง – ฟ้าฮ่าม – สันทราย

ชมทัศนนียภาพวิถีชีวิตบ้านเรือนต่างๆ ของริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่  ตั้งแต่ชุมชน ฟ้าฮ่าม – สันผีเสื้อ – ดงป่าข่อย และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าไผ่ไปออกยังหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อออกไปทางด้านหลัง  ตรงไปข้ามคลองชลประทาน  แล้วเลี้ยวขวาไปยังบ้านโปง ผ่านโรงเรียนบ้านโป่ง ตรงไปจนถึงทางสามแยกให้ใช้ถนนด้านขวาเพื่อไปยังคณะเกษตรแม่โจ้ที่มีแปลงทดลองพืชพันธ์ุต่างๆ เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่

ระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3
น้ำพุร้อนสันกำแพง – แม่ออน

เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมผ่านที่ทำการอำเภอสันกำแพง – บ้านร้องวัวแดง และสี่แยกสหกรณ์  เลี้ยวซ้ายไปยังเส้นทางน้ำพุร้อน  ผ่านโรงเรียนเทคนิคสันกำแพง – ถ้ำเมืองออน และสามแยกตลาด  ให้เลี้ยวซ้ายไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพง

ระยะทางไปกลับ 70 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ใช้เส้นทางผ่านวัดอุโมงค์  วัดร่ำเปิง  บ้านโปง  และเลี้ยวขวาที่บ้านสันลมจอย  ผ่านป่าช้าแล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตร แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากประตูใช้ทางตรงไปตลอดไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขวา  จนถึงถนนไปบ้านแม่เหียะใน  กิโลเมตรศูนย์  ให้ตรงไปผ่านดอยคำ  จนถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจะถึงทางแยกขวามือขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ  ระดับความสูง 545 เมตรจากระดับน้ำทะเล  จุดชมวิวบนวัดพระธาตุดอยคำมองเห็นทั้งสวนราชพฤกษ์ ทำให้หายเหนื่อย  หากไม่เลี้ยวขวาขึ้นดอยคำตรงไปก็จะไปพบวงเวียนช้างและทางเข้าสวนราชพฤกษ์ต่อไป

ระยะทางไปกลับ 30 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 5
อุทยานหลวงชาติออบขาน

เส้นทางใช้ถนนทางไปวัดอุโมงค์และวัดร่ำเปิง  ผ่านบ้านปง  เลี้ยวขวาบ้านสันลมจอย  แล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตรงไปตลอดทั้งถนนลาดยางและไม่ลาดยาง ตรงไปยังบ้านแม่เหียะใน ผ่านด่านป่าไม้ ถึงแยกซ้ายมือผ่านวัดพระธาตุดอยคำ  สวนราชพฤกษ์  ไนท์ซาฟารี บ้านฟ่อน  ออกถนนสายสะเมิง  ข้างปั๊มน้ำมัน  เยื้องปั๊ม ที่ทางเลี้ยวซ้ายผ่านไปบ้านแพะ  ทางเข้าวัดพระธาตุดอยถ้ำ  ตรงตามเส้นทางจะผ่านบ่อดินลูกรังซึ่งผ่านการขุดมานาน  จนคล้ายแกรนต์แคนยอนของเมืองไทย  ถึงสี่แยกบ้านน้ำแพร่ เลี้ยวขวา ผ่านบ้านปางถ่าน  บ้านห้วยดินดำ ศูนย์ฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยทางจิต  ตรงไปเรื่อยๆ จะถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติออบขาน  ถนนลาดยางจนถึงใกล้ตัวที่ทำการอุทยานฯ ที่นี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ.

เส้นทางที่ 6
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้

ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เลี้ยวขวาเข้า ดอยสะเก็ด ผ่านที่ทำการอำเภอดอยสะเก็ดไป  แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่ายาง บ้านป่าไม้แดง ข้ามคลองชลประทานบ้านห้วยบอน  บ้านป่าไผ่เเล้วเลี้ยวซ้ายตรงไป  ข้ามคลองชลประทาน  ผ่านสวนสาธารณะ  ถึงสามแยกตรงไปผ่านทางเข้าวัดดอยจอมแจ้ง  บ้านตลาดขึ้เหล็ก  จนถึงทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีป้อมยามไม้กั้นขวางไว้  ตรงเข้าเป็นศูนย์ฯ ตามเส้นทางที่มีป้ายบอกตลอดทาง

เส้นทางที่ 7
น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

เส้นทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และดอยสะเก็ด-เชียงราย ผ่านทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้  ที่บ้านโป่งดินดำ  เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดโป่งน้ำร้อน จะถึงป้ายแสดงน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด  ซ้ายมือเข้าไป 100 เมตร  ก็จะถึงน้ำพุร้อนสันกำแพง  และที่นี่มีอุตสาหกรรมต้มหน่อไม้ช่วงที่มีหน่อไม้ออก

เส้นทางที่ 8
น้ำตกตาดหลวง

เส้นทางถนนโชตนา  ผ่านอำเภอแม่ริมแยกสะเมิง  ที่บ้านเหมืองผ่ามีทางแยกซ้ายมือ ไปบ้านหนองปลามัน บ้านห้วยทราย บ้านสลวงนอก จนถึงวัดกาดฮาว เลี้ยวซ้ายทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย ช่วงลงเขาลูกแรกจะข้ามสะพานปูน ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง  ผ่านสวนของชาวบ้านตามเส้นทาง ให้ปั่นจักรยานตรงไปยังเส้นทางเล็กเพื่อเข้าถึงน้ำตกตาดหลวงในที่สุด

เส้นทางที่ 9
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

เส้นทางถนนเลียบคันคลองชลประทาน สี่แยกโรงแรมภูคำ  จากถนนห้วยแก้วเลี้ยวขวามือไปยังสนามกีฬา 700 ปี และด้านหลังสนามกีฬา 700 ปี ผ่านอ่างเก็บน้ำชลประทานเชียงใหม่  มีเส้นทางในธรรมชาติสำหรับผู้ที่รัก  การผจญภัยออกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าได้ ไปทางปกติผ่านสนามกีฬาไป  ผ่านวิทยาลัยพยาบาลและปฏิรูปที่ดิน  มีสะพานข้ามคลองชลประทานซ้ายมือตรงไปตามทาง   โค้งขวาตรงไปจะถึงด่านเก็บงินค่าบำรุงสถานที่ ท่านละ 10 บาท อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่ามีถนนรอบอ่างเก็บน้ำ และมีเส้นทางขึ้นบ้านม้งดอยปุยด้วย

เส้นทางที่ 10
สวนพฤกษาศาสต์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ใช้เส้นทางถนนโชตนาไปอำเภอแม่ริม  ผ่านกองพันสัตว์ต่าง  และกองพันรบพิเศษ  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคันคลองชลประทานที่รบพิเศษนี้  ถนนนี้จะผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตรงไปก่อนถึงวัดป่าดาราภิรมย์ จะมีสะพานข้ามคลองชลประทานช้ายมือ  จะผ่านหมู่บ้านต่างๆ  และไปบรรจบถนนสายสะเมิงก่อนทางเข้าน้ำตกแม่สา   เลี้ยวซ้ายตามถนนสายสะเมิงทางขึ้นเขาสูงพอประมาณ  เลยบ้านโป่งแยง นิดหน่อยก็จะถึงสวนพฤกษาศาสตร์ มีค่าผ่านประตูชมสวนชาวไทยท่านละ 30 บาท

เส้นทางที่ 11
ต้นยาง ถนนสารภี

เส้นทางถนนเชียงใหม-ลำพูนสายเก่า ซึ่งมีต้นยางนาในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่บ้านเด่น สนามกอล์ฟยิมคาน่า และไฟฟ้าบ้านเด่น  ปั่นเรื่อยไปจนถึงบ้านปากกอง อำภอสารภี และเขตติดต่อ กับบ้านอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

เส้นทางที่ 12
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

เส้นทางใช้ถนนเชียงใหม่-หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง (ทางหลวงหมายเลข 108) ที่บ้านทุ่งเสื้ยว สันป่าตองเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงเวียงท่ากานชมโบราณสถานได้ ถ้าไม่เข้าเวียงท่ากานตรงไปจนถึงบ้านต้นแหนหลวง  ข้ามสะพานแม่น้ำข้ามไป 200 เมตร  จะมีทางแยกขวามือเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ได้  แล้วกลับรถ  จากปากทางเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศอยู่ซ้ายมือ

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน