หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนสันติวนา

ข้อมูลโรงเรียนสันติวนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติวนา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130899
รหัส Smis 8 หลัก : 50030195
รหัส Obec 6 หลัก : 130899
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANTIWANA
ที่อยู่ : หมู่ 6 ถ้ำงอบ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 053-460018
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2527
อีเมล์ : santiwanaschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thai-school.net/santiwana
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 43
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 19:21:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา